Arbeidssøkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Verdigrunnlag

I alle våre attføringstenester ligg brukarperspektivet til grunn, der vi pliktar å møte den einskilde deltakar med openheit, respekt og dialog. Våre tilsette skal utføre sine oppgåver profesjonelt, nøyaktig, med særleg fokus på konfidensielle tilhøve og opplysingar.


Historie om Sogneprodukt as Sogneprodukt i framtida? Sogneprodukt Kvalitetspolitikk Verdigrunnlag Årsrapport Historie