Arbeidssøkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Sogneprodukt

Vi har lang erfaring med å vere "ei bru til arbeidslivet", og vi oppnår gode resultat. I samarbeid med NAV hjelper vi folk inn i eller tilbake til jobb.

Mange spørsmål dukkar opp om du skal skifte jobb, er sjukemeld eller arbeidsledig. Kva er rett jobb for meg? Kva er eg kvalifisert for? Kan denne jobben vere noko for meg? Desse og andre spørsmål kan vi hjelpe deg med å finne svar på.

Gjennom å sjå den enkelte sine ressursar, interesser og behov finn vi gode, framtidsretta løysingar for at arbeidssøkjarar skal finne sin plass i arbeidslivet.

Langs heile Sognefjorden har vi tett kontakt med ei rekke arbeidsplassar og positive arbeidsgivarar. For dei som har behov for det, kan  vi tilby arbeid i eigne «bedrifter i bedrifta», som leverer høgkvalitets produkt frå godt tilrettelagde arbeidsplassar.

Om du er arbeidsgivar eller arbeidstakar, så skal du vite at vi er her for deg. Ta kontakt - vi har taushetsplikt!

 


Historie om Sogneprodukt as Sogneprodukt i framtida? Sogneprodukt Kvalitetspolitikk Verdigrunnlag Årsrapport Historie