ArbeidssĂžkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Arbeidsgjevar


Sogneprodukt samarbeider med Nav-kontor, kommunar og bedrifter langs heile Sognefjorden.

Med bakgrunn i ressurrsar, interesser og utviklingsbehov hjå den enkelte, styrkjer Sogneprodukt arbeidssøkjar slik at det kan takast gode val på vegen mot arbeid.

Eit godt samarbeid med næringslivet, kjennskap til deira kultur og rekrutteringsbehov er viktig.
I arbeidsutprøvingsfasen vil ein jobbkonsulent frå Sogneprodukt følgje opp og rettleie både arbeidssøkjar og arbeidsplass.
På den måten kvalifiserer vi arbeidssøkjaren, skaper god "jobbmatch" og trygg rekruttering for bedriftene.
Sogneprodukt er med i NHO si satsing "ringer i vannet" som byggjer oppunder akkurat denne tankegangen.