Arbeidssøkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Historie:
Sogneprodukt - offisielt opna 21. oktober 1976

No var tanken om arbeid for dei som ikkje var i stand til å konkurrere om arbeidsplassane i det ordinære arbeidslivet realisert i Sogn. Alt i 1972 hadde Arbeidsdirektoratet gitt tilsegn om at Sogn skulle få si eiga verna verksemd og at den skulle etablerast i Vik. Her kan du lese meir om bakgrunnen for etableringa.

Yrkesretta attføring >

Attende til «om oss»