Arbeidssøkjar Arbeidsgjevar Produkt Om oss Kontakt

Jobbfrukt

Sogneprodukt leverer Jobbfrukt til verksemder i Sogn frå Høyanger til Årdal.

Ynskjer de frukt av høg kvalitet levert på døra ein eller fleire gonger i veka? Det er ikkje berre sunne, ferske freistingar som kjem inn døra. Det kjem også ein representant frå Sogneprodukt Jobbfrukt – stolt over å levere eit kvalitetsprodukt, glad for å vere i arbeid og glad for å få helse på.

 

Kontakt oss for meir info eller kjøp: post@sogneprodukt.no eller tlf. 57 69 83 40
< Vatn og avlaupsrensingTil oversiktSal av ved >

I tillegg til standardprodukt leverar vi spesialtilpassa løysingar for ulike behov.